تبلیغات
harchi begi - HARCHIbEGI

HARCHIbEGI

                   گویندهرکس بمیردفراموش شود مازنده ایم وسخت فراموش شده ایم

سلام

 دیگه خسته شدم ازانتظار...

خسته شدم ازبس که همه بهم گفتن هم توشادی هام وهم توغمهام شریکن اما وقتی غمگینم هیچ کس

روندارم...

خسته شدم ازتنهایی...

خسته شدم ازبس که گفتن بایدفراموشش کنم...

دلم میخواد 1نفرباشه که به درددلهام گوش بده بتونم سرموبذارم روشونه هاش وآروم گریه کنم...

خسته شدم ازاین نفس کشیدن های اجباری...

خسنه ام ...

خسته ی خسته...[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 ] [ ساعت 07 و 51 دقیقه و 06 ثانیه ] [ 2 x ] [ نظرات() ]