تبلیغات
harchi begi - mOrdan...

mOrdan...

مُردن میتواند چیزی بیشتر از یک نفس نکشیدنِ پیش پا افتاده ی مسخره باشد!
مردن میتواند با یک "خداحافظ برای همیشه "، آغاز شود!
مردن شاید همان "بله" ای باشد که سر سفره ی عقد،زورکی از دهان صاحاب مرده ات تف میشود توی صورت عاقد!
حتی گاهی میشود با شنیدن صدای نحس یک زن که مدام تکرار میکند: "مشترک مورد نظر شما پاسخگو نمی باشد" مُرد....!
لزومی ندارد که مردن اینهمه دنگ و فنگ داشته باشد؛ من مرگ هایی را میشناسم که حاصل یک "برو" شنیدنِ ساده بوده اند،به همین راحتی! میتوان زنده بود و مُرد!مرگ بر این مردن ها!
مرگ بر مرگ......!
[ پنجشنبه 9 مهر 1394 ] [ ساعت 19 و 03 دقیقه و 33 ثانیه ] [ 2 x ] [ نظرات() ]