تبلیغات
harchi begi - DaNeShJoOoOoOo...

DaNeShJoOoOoOo...

در کوچه درس ما پلاسیم هنوز

این راه دراز میسپاریم هنوز

8ترم گذشته اما بازم

ماواحد پاس نکرده داریم هنوز

                         

دانشجو ای بدبخت

ای در به در1000تومن پول

ای مخترع غذا

ای غربت نشین

ای الکی خوش

ای تک زنگی

روزت مبارک

     

 

 

                                                            

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                 

 

 [ پنجشنبه 16 آذر 1391 ] [ ساعت 13 و 34 دقیقه و 05 ثانیه ] [ 2 x ] [ ...!!!؟؟؟() ]