تبلیغات
harchi begi - ziad bal o paret dadam...

ziad bal o paret dadam...

بسه دیگه حرفی نزن هیچی بم نگو و برو

 حرف حرف تو شد آخرم دیگه نمیخوام تورو

برو دیگه بام لج نکن درم پشت سرت ببند

انقدر به خودت نرس انقدر بیخودی نخند

 تو دنبال ستاره ای من اسمون پر ابرم

 ایندفعه دیگه شوخی نیست پر شده کاسه ی صبرم

برو اسم منم نیار برو مرگ وشیون یه بار

برو تا هوا روشنه این خونه خونه ی منه

هنوز نرفتی دلگیرم تو بمون من خودم میرم

 میرمو از دلم  امشب انتقام مو میگیرم

خودت میدونی این خونه یا جاتوئه یا جای منه

من میرم آخه این غمها پشت منو نمیشکنه

بعداز یه عمری جون کندن خوب جواب منو دادی

از همین لحظه که رفتم تو تواین خونه آزادی

 این دفعه موقع رفتن بغضم دیگه نمیشکنه

لج نکن اونو دور نریز اون خرت وپتای منه

هرچی تو خونه است مال تو اون 4تا عکسم مال من

تو چی میفهمی از دلم چی میدونی  از حال

 من ریشه ی زندگیم خشکید بزن بکن ازبیخ وبن

 این کبریت اینم خونه هر کاری میکنی  بکن

من رو عکسامون حساسم خط نکش روی احساسم

 حلقتم میبرم آخه تو خودت خریدی واسم

هی بخند لجمو درار من رفتم خوش بحال تو

من دیگه رنجیدم ازت این خونه بی من مال تو

تو شبهام بعد تو قطعا من ماهی هستم مهتاب

 همش به فکر اینم تو،تواغوش کی میخوابی

  ز بس چشمای تو چرخید من از چشم تو افتادم

مقصر من بودم اره زیاد بال و پرت دادم ...

 [ چهارشنبه 15 آذر 1391 ] [ ساعت 19 و 39 دقیقه و 00 ثانیه ] [ 2 x ] [ ...!!!؟؟؟() ]