تبلیغات
harchi begi - عشق چیست...!!!؟؟؟

عشق چیست...!!!؟؟؟

عشق چیست؟

 

مادرگفت:عشق یعنی فرزند

 

پدرگفت:عشق یعنی همسر

 

دخترک گفت:عشق یعنی عروسک

 

معلم گفت:عشق یعنی بچه ها

 

خسروگفت:عشق یعنی شیرین

 

شیرین گفت:عشق یعنی خسرو

 

اما فرهاد هیچی نگفت. فرهاد نگاهش را به آسمان برد!

چشمان بارانی اش میخواست فریاد بزند اماسکوت کرد!

میخواست شکایت کند اما نکرد.نفسش دیگر بالا نمی آمد!

سرش را پایین آورد ورفت هرچند که باران نمیگذاشت

جلوی پایش را ببیند!ولی او نایستاد.سکوت کرد ورفت.

چون میدانست اونباید بماند.

 

وعشق معنا شد...[ چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 16 و 30 دقیقه و 39 ثانیه ] [ 2 x ] [ ...!!!؟؟؟() ]

نمایش نظرات 1 تا 30