تبلیغات
harchi begi - عشق...!!!؟؟؟

عشق...!!!؟؟؟

عشق چیست؟

عشق یعنی محبت

محبت یعنی علاقه

علاقه یعنی دوستی

دوستی یعنی شیدایی

شیدایی یعنی مجنون

مجنون یعنی حقارت

 حقارت یعنی تنهایی

تنهایییعنی مرگ

مرگ یعنی به آرامش کامل رسیدن

آرامشیعنی بی تفاوتدر مقابل همه چیز وهمه کس[ پنجشنبه 10 فروردین 1391 ] [ ساعت 10 و 53 دقیقه و 27 ثانیه ] [ 2 x ] [ ...!!!؟؟؟() ]

نمایش نظرات 1 تا 30