تبلیغات
harchi begi - ???!!!...harch begi

???!!!...harch begi

كسی را دوست میدارم كه

رسم مهربانی نمیداند!

محبت رانمیفهمد!

غم بی هم زبانی را نمیفهمد!

كسی را دوست میدارم كه

رنگ چشم او مرموزورویاییست!

به من چشمی نمی دوزد!

به من عشقی نمی ورزد!

كسی را دوست میدارم كه

دررویا گهی با من به دلتنگی سخن از عشق میگوید!

كسی را دوست میدارم كه...!!!؟؟؟

 

 

دیدی سخت نیست تنها بدون من

وصبح می شود شبها بدون من

این نبض زندگی بی وقفه میزند

فرقی نمیكندبامن بدون من

دیروز اگرچه سخت امروز هم گذشت

طوری نمیشود فردا بدون من!

 [ شنبه 17 دی 1390 ] [ ساعت 14 و 16 دقیقه و 51 ثانیه ] [ 2 x ] [ ...!!!؟؟؟() ]